Wyka, Marta, Małgorzata Szumna, i Mateusz Chmurski. 2014. „Trzy głosy O książce Włodzimierza Boleckiego Modalności Modernizmu”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 24 (styczeń):309-18. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1181.