Raubo, Grzegorz. 2018. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31 (styczeń):7-19. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/11832.