Sierotowicz, Tadeusz. 2018. „Schyłek Metafory. Rzecz O księdze Natury”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31 (styczeń):47-70. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.2.