Dąbkowska-Kujko, Justyna. 2018. „Lingua Erazma Z Rotterdamu między fizjologią, Filozofią I Filologią”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31 (styczeń):129-46. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.5.