Miazek-Męczyńska, Monika. 2018. „Nauka W służbie Wiary, Czyli Ile można zdziałać Ad Maiorem Dei Gloriam. O Wydanych I Niewydanych Pracach Naukowych Michała Boyma SI”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31 (styczeń):147-66. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.6.