Kroczak, Jerzy. 2018. „Nauka O Kamieniach I Jej źródła W Cyklu Kazań Nuptiae Agni Antoniego Węgrzynowicza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 31 (styczeń):269-92. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.11.