Zawiszewska, Agata. 2018. „Zofia Wojnarowska. Poetka Dla Dzieci – Poetka miłości – Poetka Rewolucji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 32 (październik):57-74. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.3.