Marzec, Lucyna. 2018. „Kazimiera Iłłakowiczówna Mniej więcej Znana”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 32 (październik):75-94. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.4.