Czyżak, Agnieszk. 2018. „Rezydencja Poezji. O Liryce Marty Podgórnik”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 33 (październik):41-54. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.3.