Łuszczykiewicz, Piotr. 2018. „Seks, taśmy I Statusy Facebooka. O Poezji Katarzyny Fetlińskiej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 33 (październik), 203-16. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.12.