Rajewska, Ewa. 2018. „Tłumaczki Chleb Powszedni. Ludmiła Marjańska I Mary Swann”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 33 (październik):291-307. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.17.