Grodecka, Aneta. 2019. „Aposiopesis Albo Figury myśli W Dobie ucieleśnionego umysłu”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 34 (styczeń):87-105. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.4.