Hoffmann-Dietrich, Joanna. 2019. „Mózg I Sztuka: Zmarszczka (cyber)przestrzeni”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 34 (styczeń):293-306. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.15.