Czapliński, Przemysław. 2015. „Katastrofa Wsteczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 25 (styczeń):37-66. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.2.