Tokarska-Bakir, Joanna. 2015. „Książka wyjścia”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 25 (styczeń):67-92. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.3.