zespół redakcyjny, zespół redakcyjny. 2015. „Od Redakcji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 25 (styczeń):7-8. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1921.