Śniedziewski, Piotr, i Marcin Jaworski. 2009. „Od Redakcji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 16 (styczeń):7-8. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.1.