Czapliński, Przemysław. 2013. „Źle Przemieszani”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 22 (styczeń):97-118. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.7.