Czyżak, Agnieszka. 2013. „Biografie Polsko-żydowskie I żydowsko-Polskie: Rekonesans Ponawiany”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 22 (styczeń):157-72. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.11.