Dąbrowicz, Elżbieta. 2019. „Biografia Pochwalna Z 9 Maja 1801 Roku. Lektura Kontekstowa”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 35 (listopad):140-61. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.7.