Więckiewicz, Agnieszka. 2019. „(Auto)analityczny Opis Przypadku. Wspomnienia Izydora Sadgera O Zygmuncie Freudzie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 35 (listopad):253-76. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.12.