Rzońca, Wiesław. 2009. „Emocjonalizm Czy Symbolizm Norwida? Dyskusja Z ujęciem Liryki Autora Vade-Mecum Przez Danutę Zamącińską”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 16 (styczeń), 165-78. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.12.