Czwordon, Paulina. 2009. „Imperatyw, Ironia I Przemyt Wierzbowych Gruszek. Notatki O Wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 16 (styczeń):179-89. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.13.