Ratajczakowa, Dobrochna, Elżbieta Kalemba-Kasprzak, Ewa Guderian-Czaplińska Ewa Guderian-Czaplińska, i Ryszard K. Przybylski. 2019. „Osiński poznański”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 35 (listopad):457-85. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.22.