Śnieżko, Dariusz. 2013. „Mieszanie Krwi”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 22 (styczeń):17-31. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.2.