Kopeć, Zbigniew. 2013. „Popioły Marci Shore”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 22 (styczeń), 213-21. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.14.