Bill, Stanley S. 2012. „Miłosz W Dialogu Z Literackim Centrum świata”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 20 (styczeń):137-48. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.8.