Nawrot, Janusz. 2010. „Przyjaźń Domaga Się Rezygnacji. Kilka aspektów Relacji między przyjaciółmi Poruszonych W Biblii”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 17 (styczeń), 11-31. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.2.