Kuczyńska-Koschany, Katarzyna. 2010. „Gest pośmiertnego Pisania I Inne «gesta» Poetyckie (Verlaine, Rimbaud)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 17 (styczeń):43-65. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.4.