Nowicka, Elżbieta. 2010. „Zrozumieć złoty Wiek”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 17 (styczeń):181-90. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.11.