Kowalczuk, Urszula. 2012. „Wartościowanie Poezji W Zarysie Literatury Polskiej Z Ostatnich Lat Szesnastu Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów Widzenia”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19 (styczeń):61-74. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.4.