Ratajczak, Wiesław. 2012. „Piotra Chmielowskiego Argumenty Przeciw Poetom I Poezji (w Zarysie Literatury Z Ostatnich Lat Szesnastu)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19 (styczeń):75-84. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.5.