Karpow, Marta. 2012. „Poeta źle Wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego O Mironie I Jej Konsekwencje”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19 (styczeń):97-108. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.7.