Zajkowska, Joanna. 2012. „Piotr Chmielowski O Wiktorze Gomulickim – Na Podstawie Kolejnych Wydań Zarysu Literatury Polskiej I Innych Wypowiedzi Krytyka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19 (styczeń):109-23. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.8.