Lisak-Gębala, Dobrawa. 2019. „«Uparte Trwanie baroku» W Recepcji Wierszy Stanisława Barańczaka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 36 (czerwiec):59-76. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.5.