Skrzypecki, Maciej. 2019. „Spark and Sparkle – «Iskra I gra». O tłumaczeniu Poezji Absurdalnej Na przykładzie Wiersza Ogdena Nasha”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 36 (czerwiec):213-26. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.13.