Jaworski, Marcin. 2012. „Kłopotliwe Spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19 (styczeń):233-40. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.17.