Czabanowska-Wróbel, Anna. 2012. „Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O Mojej Matce”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19 (styczeń):241-53. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.18.