Leclerc, Yvan. 2012. „«Autor to właśnie ja»: Gve Flaubert, Czyli Pisarz-rękopis”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 19 (styczeń):257-69. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.19.