Teklik, Joanna. 2010. „Balansując Na krawędzi słowa: Specyfika Kobiecych świadectw Obozowych (Delbo, Millu, Szmaglewska, Żywulska)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 17 (styczeń):249-62. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.15.