Urban-Godziek, Grażyna. 2011. „Elegia Na Progu. Antyczne Dziedzictwo Motywu Paraklausithyron W twórczości Elegijnej Renesansu (usque Ad Ioannem Cochanovium)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18 (styczeń):45-82. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.4.