Koschany, Rafał. 2011. „Elegia Jako Gatunek Filmowy. Adaptacja — Inspiracja — Sugestia”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18 (styczeń):175-88. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.10.