Artwińska, Anna. 2011. „Romantyczne Tropy późnej nowoczesności”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18 (styczeń):225-36. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.13.