Lijewska, Elżbieta. 2011. „Norwid I Kierkegaard – Czy Spotkanie było możliwe?”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18 (styczeń):271-82. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.16.