Raubo, Agnieszka. 2011. „Z dziejów Synkretyzmu Filozoficznego W Epoce Renesansu – Jana Grotowskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18 (styczeń):285-316. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.17.