Sośnicki, Dariusz. 2011. „Strata, tęsknota, ciekawość”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 18 (styczeń):213-21. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.12.