Magnone, Lena. 2013. „Spotkanie W pół Drogi. O Marii Konopnickiej I Zofii Nałkowskiej (z Katherine Mansfield W Tle)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 21 (styczeń):69-98. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.5.