Krupiński, Piotr. 2013. „Świat Metafor Owadzich W Dziennikach Czasu Wojny Zofii Nałkowskiej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 21 (styczeń):123-46. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.7.