Kuczyńska-Koschany, Katarzyna, i Joanna Tokarska-Bakir. 2020. „Wstęp”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 37 (wrzesień):7-8. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.1.