Tokarska-Bakir, Joanna. 2020. „Hannah Arendt I Badanie Antysemityzmu. Antysemityzm Jako Totemizm”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 37 (wrzesień):11-40. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.2.